COLD22.com

Download Catalog I MSDS Cold l เอกสารผลการทดสอบ

COLD22

Cold22 สารทำความเย็น(น้ำยาแอร์) สำหรับใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศที่อยู่อาศัย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำความเย็นให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเบาลง

ช่วยให้คอมเพรสเซอร์ยืดอายุการใช้งานให้นานกว่าเดิม 

"ช่วยลดค่าไฟได้ขั้นต่ำที่ 10%"

สามารถใช้แทน R22 ได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์
ไม่ต้องดัดแปลงระบบแอร์ทั้งสิ้น เพียงถ่ายน้ำยาแอร์ตัวเดิมออก แล้วเติม cold22 เข้าไป
ในปริมาณเท่าของเดิม เพียงเท่านี้ ก็ช่วยให้ท่านประหยัดค่าไฟฟ้าลงจากเดิม
และท่านยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

Cold สามารถใช้แทนอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ คลิ๊ก

 

COLD134

Cold134 สารทำความเย็น(น้ำยาแอร์) สำหรับใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการทำงานของคอมเพรสเซอร์
สามารถทำความเย็นได้เร็วและมากกว่าเดิม


"ช่วยลดค่าน้ำมันกว่า 10%"

สามารถใช้แทน R134a ได้ทันที ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์
ไม่ต้องล้างระบบและ Cold134 ยังใช้ปริมาณเพียง 40% จากน้ำยาแอร์ตัวเดิม


 

COLD12

Cold12 สารทำความเย็น (น้ำยาแอร์) สำหรับใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการ ทำงานของคอมเพรสเซอร์
สามารถทำความเย็นได้เร็วและมากกว่าเดิม


"ช่วยลดค่าน้ำมันกว่า 10%"

มั่นใจว่ารถของท่านได้ใช้น้ำยาแอร์ที่มีคุณภาพกว่าท้องตลาดแน่นอน
สามารถใช้แทน R12ได้ทันที ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์
ไม่ต้องล้างระบบและ Cold12 ยังใช้ปริมาณเพียง 40% จากน้ำยาแอร์ตัวเดิม

ภาพรถยนต์ที่เปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็น COLD12 l ภาพรถยนต์ที่เปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็น COLD134

 

COLD22.com - Designed by TonyMAC, Innovate Graphics Creation (www.Innovate-GC.com). Copyright 2008. All right reserved.